Jangan Remehkan Ibadah Sunnah

Alabama   June 9, 2018   Comments Off on Jangan Remehkan Ibadah Sunnah

Jangan pernah meremehkan kedudukan sholat sunnah, karena itu merupakan penyempurna ibadah wajib kita yang seringkai tidak kita kerjakan dengan benar. Kita menyadari bahwa ibadah wajib kita sering kali tidak dilaksanakan tepat waktu, bahkan sering kali meremehkan dan baru melaksanakannya pada akhir waktu. Kita juga sering mengerjakan ibadah wajib hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Maka dari itu, sangat penting untuk menambah ibadah kita dengan melaksanakan sunnah, misalnya dengan melaksanakan sholat sunnah Tahajud yang mana niat sholat Tahajud tersebut haruslah kuat dan ikhlas.

Ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari ini adalah ibadah yang cukup menantang, dan tidak semua orang bisa mengerjakan ibadah ini secara Istiqomah. Padahal keutamaan dan juga pahala yang didapatkan dari mengerjakan sholat sunnah Tahajud sangatlah tinggi. Hal itu diriwayatkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20, dan juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat mengenai hal tersebut.

Makna dari Doa Tahajud

Selain keutamaan dari melaksanakan sholat Tahajud, makna dari doa sholat Tahajud itu sendiri juga sangat dalam dan syarat dengan permohonan kepada ALLAH untuk mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan juga mencegah kita dari melakukan perbuatan dosa di masa yang akan datang. Kita juga memohon kepada ALLAH dan dengan memiliki niat sholat Tahajud yang kuat agar bisa terhindar dari berbagai penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin.

Dalam doa yang dipanjatkan, kita menyadari diri kita ini sebagai umat yang paling rendah di hadapan ALLAH, dan ALLAH adalah Dzat yang paling baik dari segala yang ada di muka bumi. Kita berdoa dan memuja serta memohonkan ampunan kepada Allah Yang Maha Pengampun, Maha Pemurah. Kita juga meyakini semua hal yang telah ditakdirkan oleh ALLAH, dan juga mengimani adanya Neraka dan Surga adalah atas kehendak ALLAH.

Hanya kepada ALLAH kita beriman. Hanya kepada ALLAH kita berpasrah, bertawakal dan memohon pertolongan. Kita bertaubat dan kembali kepada ALLAH, serta menjatuhkan hukum berdasarkan ilmu-ilmu atau ajaran yang ALLAH tetapkan. Maka kita hanya bisa memohonkan ampunan dosa yang telah lalu dan yang akan datang kepada ALLAH. Hanya Dia yang memulai dan mengakhiri, tidak ada yang pantas disembah kecuali ALLAH. Berdoalah dan luruskan niat sholat Tahajud Anda agar menjadi berkah.